கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு – காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி

42

05/12/2021- அன்று காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட வடக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள கோவிந்தவாடி அகரம் கிராமத்தில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.