குளித்தலை தொகுதி – கொடி ஏற்றும் விழா

58

குளித்தலை தொகுதி கிழக்கு ஒன்றியம், கருங்கலாப்பள்ளியில் 19-12-2021 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கொடி ஏற்றும் விழா நடைபெற்றது.