கரூர் தொகுதி புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

16

கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் சட்டமேதை அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

நாம் தமிழர் கட்சி
கரூர் சட்டமன்ற தொகுதி