கன்னியாகுமரி மேற்கு மாவட்டம் பல கோடி பனைத்திட்டம்

4

கன்னியாகுமரி மேற்கு மாவட்ட சுற்றுசூழல் பாசறை சார்பில் பலகோடி பனைத்திட்டம் துவங்கப்பட்டது.மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் பனை விதைகள் விதைக்கப்பட்டது.

தொடர்புக்கு : 9443181930