எழும்பூர் தொகுதி தலைவர் பிறந்தநாள் நிகழ்வு

31

😍#தமிழ் தேசியத் தலைவர்
மேதகு #பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு எழும்பூர் தொகுதி சார்பாக கண் தானம் செய்யப்பட்டது.
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : 61 வது வட்டம் வ.செ. மு.அமிர்தராஜ்.