இராதாகிருஷ்ணன் தொகுதி – துயர்துடைப்பு பணிகள்

32

இராதாகிருஷ்ணன் தொகுதி சார்பாக மழையால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு அரிசி மற்றும் மின்அடுப்பு வழங்கப்பட்டது.

முந்தைய செய்திதிருச்சுழி தொகுதி குருதிக்கொடை நிகழ்வு
அடுத்த செய்திவிருகம்பாக்கம் தொகுதி உணவு வழங்கல் நிகழ்வு.