இராணிப்பேட்டை தொகுதி மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

18

இராணிப்பேட்டை தொகுதி  தமிழீழமெனும் தாயகக்கனவை அடைய இன்னுயிரை ஈந்த மாவீர தெய்வங்களைப் போற்றும் ஈகியர் நினைவேந்தல் நிகழ்வு.