முசிறி சட்டமன்ற தொகுதி மரகன்று வழங்குதல்

4

நாம் தமிழர் கட்சியின் முசிறி சட்டமன்ற தொகுதி சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக  திருமண நிகழ்வில் மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.