நாங்குநேரி தொகுதி பனைவிதை நடும் நிகழ்வு

2

24.10.2021 அன்று நாங்குநேரி மேற்கு ஒன்றியம் பரப்பாடி அருகில் உள்ள தாமரைக்குளம் குளக்கரையில் பனைமர விதைகள் விதைக்கப்பட்டது.

9003992624