நன்னிலம் தொகுதி – கொடி ஏற்றும் விழா

119

நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் 21-11-2021 அன்று ஆறு ஒன்றியங்களிலும் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.