திருச்செந்தூர் தொகுதி பெருந்தமிழர் முத்துராமலிங்கருக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

8

திருச்செந்தூர் தொகுதி வெள்ளக்கோவில் தெய்வ திருமகனார் ஐயா.முத்துராமலிங்கத் தேவர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

நிகழ்வை முன்னெடுத்த அண்ணன் இசக்கி ராஜா மற்றும் உறவுகளுக்கு புரட்சி வாழ்த்துகள்!

தொடர்புக்கு
75300 77819