தாராபுரம் தொகுதி -தமிழ் நாடு நாள் தமிழகப்பெருவிழா

21
நாம் தமிழர் கட்சி தாராபுரம் தொகுதி, மூலனூர் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பொன்னிவாடி பஞ்சாயத்தில் உள்ள பொன்னிவாடி & பள்ளபாளையம் கிராமங்களில் தமிழ் நாடு நாள் தமிழகப்பெருவிழா 1.11.2021 அன்று கொண்டாடப்பட்டது