சிவகாசி தொகுதியில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கும் முகாம்

54

சிவகாசி தொகுதியில் அக்டோபர் 03, ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணியளவில் சிவகாசி நாம் தமிழர் கட்சி தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை சார்பாக வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கும் முகாம் செங்கமலநாச்சியார்புரம் கங்காகுளம் பகுதியில் நடத்தப்பட்டது.