சாத்தூர் தொகுதி கொள்கை விளக்க தெருமுனை கூட்டம்

37

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி சாத்தூர் நகரத்தில் 8 வது வார்டில் கொள்கை விளக்க தெருமுனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

கி. மகேஷ்வரன்
9445649805