சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி புகழ் வணக்க நிகழ்வு

19

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தமிழருக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தபட்டது.

கி. மகேஷ் வரன்
தொகுதி தலைவர்
9445649805