இராதாகிருட்டிணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி – மலர்வணக்க நிகழ்வு

37
31.10.2021 அன்று காலை இராதாகிருட்டிணன் நகர் சட்டமன்ற தொகுதி 38வது வட்டத்தில் பெரும்பாட்டன்கள் மருதுபாண்டியர்களுக்கும், பெருந்தமிழர் முத்துராமலிங்கனார் அவர்களுக்கும் மலர்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.