மதுராந்தகம் தொகுதி உள்ளாட்சி தேர்தல் பரப்புரை

21

04.10.2021 மதுராந்தகம் தொகுதி அச்சிறுப்பாக்கம் ஒன்றிய்த்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு.இராஜேந்திரன் தலைமையில் பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தொடர்புக்கு: 8148040402