பூந்தமல்லி சட்டமன்ற தொகுதி கலந்தாய்வு

86

பூந்தமல்லி தொட்டியில் எதிர்வரும் உள்ளாட்சி தேர்தல் (பூவை நகராட்சி மற்றும் திருமழிசை பேரூராட்சி குறித்து திட்டமிட முடிவு செய்யப்பட கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.

இடம்-பூந்தமல்லி
நேரம்-காலை 10மணி
நாள்-17.10.2021

கோகுல் 9629172551