சாத்தூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

61

சாத்தூர் நகரத்தில் முக்குராந்தல் பகுதியில் வைத்து உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் காலை 7.00மணி முதல் 4.00மணிவரை நடைபெற்றது.

கி. மகேஷ் வரன்
தொகுதி தலைவர்
944564980

 

முந்தைய செய்திசாத்தூர் தொகுதி தெரு முனை கூட்டம்
அடுத்த செய்திபாளையங்கோட்டை தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்