கெங்கவல்லி தொகுதி மாவீரன் வீரப்பன் வீரவணக்க நிகழ்வு

28

எல்லை காத்த வனக்காவலன் மாவீரன் வீரப்பன் அவர்களுக்கு கெங்கவல்லி தொகுதி தலைவாசல் ஒன்றியம் இன்று வீரவணக்கம் செலுத்தினோம்.

சி.விக்னேஷ்
தகவல் மட்டும் செய்தி தொடர்பாளர்
கெங்கவல்லி தொகுதி
9787224788