ஆரணி தொகுதி – திலீபன் வீரவணக்க நிகழ்வு

11
ஆரணி நகர நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆரணி எம்.சி.திரையரங்கம் எதிரில் ஈகைப்போராளி திலீபன் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.