வேடசந்தூர் தொகுதி மரக்கன்று நடும் நிகழ்வு

34

வேடசந்தூர் தொகுதி குஜிலியம்பாறை ஒன்றிய பகுதிகளில் மரக்கன்று நடும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.