வாணியம்பாடி தொகுதி வழங்கும் நிகழ்வு

19

வாணியம்பாடி தொகுதி, ஆலங்காயம் புலவர் பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த திருமதி மைதிலி என்பவருக்கு குருதி தேவை அறிந்து சகோதரர் உதயேந்திரம் தென்னரசு குருதிக்கொடை வழங்கினார்