வாணியம்பாடி தொகுதி குருதிக்கொடை வழங்கும் நிகழ்வு

9

வாணியம்பாடி தொகுதி,ஆலங்காயம்புலவர் பள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த திருமதி மைதிலி என்பவருக்கு குருதி தேவை அறிந்து சகோதரர் உதயேந்திரம் மோகன் குருதிக்கொடை வழங்கினார்.