வாணியம்பாடி தொகுதி அக்கா செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு

1

7 தமிழர்‌ விடுதலைக்காக தன்னுயிர் இழந்த தோழர் செங்கொடி நினைவு நாள் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.