வாசுதேவநல்லூர் தொகுதி – பூலிதேவன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

91

வாசுதேவநல்லூர் தொகுதி சார்பாக பாட்டனார் பூலித்தேவன் புகழ்வணக்க நிகழ்வை முன்னிட்டு மாலை அணிவித்து புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது