மதுரை மேற்கு தொகுதி பனை நடு விழா

6

*மதுரை மேற்கு தொகுதிக்கு உட்பட்ட முத்துபட்டி கண்மாயில்*  (22.08.2021)  அன்று பனை நடுவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது. கலந்து கொண்ட உறவுகள் அனைவருக்கும் *புரட்சி வாழ்த்துக்கள்*