பத்மநாபபுரம் தொகுதி கண்ணீர் வணக்க நிகழ்வு

6

பத்மநாபபுரம் தொகுதி முட்டைக்காடு சந்திப்பில் எமது அன்பு அண்ணன் கடல் தீபன் அவர்களுக்கு கண்ணீர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது !

10-8-21
நாம் தமிழர் கட்சி,
பத்மநாபபுரம் தொகுதி,
குமரி மத்திய மாவட்டம்.