திருபெரும்பூதூர் தொகுதி – கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

17

திருபெரும்பூதூர் தொகுதி குன்றத்தூர் தெற்கு ஒன்றியம் ஒரத்தூர் ஊராட்சியில் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது