திருபெரும்பூதூர் தொகுதி – கிணறு தூர்வாரும் பணி

211

திருபெரும்பூதூர் தொகுதி எச்சூர் ஊராட்சியில் நீர்நிலை கிணறு தூர்வாரும் பணி நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளால் சுத்தம் செய்யப்பட்டது.

முந்தைய செய்திசேந்தமங்கலம் தொகுதி செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திசேந்தமங்கலம் தொகுதி செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு