திருச்செங்கோடு தொகுதி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

10

நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு தொகுதி மல்லசமுத்திரம் ஒன்றியம் வையப்பமலை பகுதியில் ஆகத்து 15 ஆம் நாள் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.