தாராபுரம் தொகுதி – மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

61
தாராபுரம் தொகுதியின் மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் ஞாயிறு (12-09-2021) அன்று  நடைபெற்றது.
முந்தைய செய்திதிருப்பத்தூர்  தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம் – களப்பணியாளர்களுக்கு பாராட்டு நிகழ்வு
அடுத்த செய்திஅம்பத்தூர் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்