தாராபுரம் தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

48

நாம் தமிழர் கட்சி தாராபுரம் தொகுதியின் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் & ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான வரவு செலவு கணக்கு முடிப்பு ஞாயிறு (12-09-2021) அன்று தாராபுரத்தில் நடைபெற்றது.