சேந்தமங்கலம் தொகுதி செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு

3

28.08.2021
சீராப்பள்ளி

சேந்தமங்கலம் தொகுதி செங்கொடி வீரவணக்க நிகழ்வு

சேந்தமங்கலம் தொகுதி சார்பாக வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி அவர்களின் நினைவு நாளினை முன்னிட்டு 28.08.2021 அன்று   சீராப்பள்ளி பேரூராட்சியில் அவரது திருவுருவ படத்திற்கு   வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.