சிவகாசி தொகுதியில் மரம் நடும் நிகழ்வு

20

சிவகாசி தொகுதியில் மரம் நடும் நிகழ்வு ஆகஸ்ட் 26, 2021 காலை 7 மணியளவில் சிவகாசி நகரம் சார்பாக சிறப்பாக நடைபெற்றது.

நிகழ்வு நடைபெற்ற இடம்:
பி. கே. எஸ். ஏ. சாலை (ஜானகி ராம் உணவகம் அருகில்) – சிவகாசி நகரம்

இந்நிகழ்வில் சிவகாசி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.
+91 9159139098