சிவகாசி தொகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

10

சிவகாசி தொகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் செப்டம்பர் 5, 2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 7 மணி அளவில் சிவகாசி தொகுதி சார்பாக சிவகாசி நகரம் முன்னெடுத்து பராசக்தி காலனி நான்கு முக்கு பகுதியில் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது.

7904013811