குளச்சல் தொகுதி பயிலகம் தொடக்க விழா

6

03/07/2021 அன்று குளச்சல் தொகுதி மகளிர் பாசறை சார்பாக மண்டைக்காடு பேரூராட்சியில் வீரத்தமிழச்சி செங்கொடி பயிலகம் தொடங்கப்பட்டது.