காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி – கொடி கம்பம் நடுவிழா

20

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 22/08/2021- அன்று  வடக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள கோவிந்தவாடி அகரம் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது. இதில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள், வடக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.