கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி புகழ் வணக்க நிகழ்வு

8

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக பூதப்பாண்டியில் பொதுவுடைமை போராளி ஜுவானந்தம் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது