இராதாகிருஷ்ணன் நகர் தொகுதி – பொன்பரப்பி தமிழரசன் தங்கை அனிதா

15

05/09/2021 அன்று ஆர்.கே.நகர் தொகுதி 47வட்டத்தில் பொன்பரப்பி தமிழரசன் மற்றும் தங்கை அனிதாவிற்கு மலர்வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது