இராணிப்பேட்டை தொகுதி அக்கா செங்கொடி அவர்களின் நினைவேந்தல்

5

இராணிப்பேட்டை தொகுதி  அம்மூர் பேருராட்சி முன்னெடுத்த எழுவோர் விடுதலைக்காக போராடி உயிர் நீத்த அக்கா செங்கொடி அவர்களின் நினைவேந்தல் நடைபெற்றது .
9025254526