அம்பத்தூர் தொகுதி மதுரை ஆதீனம் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

5

இயற்கையின் மடியில் இளைப்பாற சென்ற மதுரை ஆதீனம் ஐயா அருணகிரிநாதர் அவர்களுக்கு கண்ணீர் வணக்கம் செலுத்தும் விதமாக அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி முழுவதும்