கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

12

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதி அகஸ்தீஸ்வரம் ஒன்றியம் லீபுரம் ஊராட்சி சார்பாக 25/7/2021 அன்று கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது