பல்லாவரம் தொகுதி முல்லை நில வேந்தன் மாயோன் சுவரொட்டிகள் ஓட்டும் நிகழ்வு

9

*பல்லாவரம் தொகுதி செய்தி பிரிவு*:
தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும்
வணக்கம்.

ஆயர் குல தலைவன்,முல்லை நில வேந்தன் மாயோன் அவர்களின் 200 இரட்டை தாள் சுவரொட்டிகள் பல்லாவரம் பகுதிகளில் ஒட்டப்பட்டது. களமாடிய உறவுகளுக்கு புரட்சி வாழ்த்துகள்.

*மு.கணேஷ் – செய்தி தொடர்பாளார்* (பல்லாவரம் தொகுதி)
9884427849.
நன்றி, நாம் தமிழர்.