திருச்செங்கோடு தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு

80

நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு தொகுதி மல்லசமுத்திரம் ஒன்றியம் வையப்பமலை பகுதியில் கொடியேற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது