சோழவந்தான் தொகுதி – கர்மவீரர் காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

28

15.07.2021 அன்று கர்மவீரர் காமராசர் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு சோழவந்தான் தொகுதி வாடிப்பட்டி ஒன்றியம் சோழவந்தானில் அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து புகழ் வணக்க நிகழ்வு வாடிப்பட்டி ஒன்றிய உறவுகளால் செலுத்தப்பட்டது..