கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – விளையாட்டு வீரர்களுக்கு உதவி

18

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி நடுவன் ஒன்றியம் சார்பில் 12/08/2021 அன்று விளையாட்டு வீரர்களுக்கு  கைப்பந்துகள் வழங்கப்பட்டன.

முந்தைய செய்திகும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திபாடலாசிரியர் நா.முத்துக்குமார்- புகழ் வணக்க நிகழ்வு