குடியாத்தம் தொகுதி கரும்புலி அங்கயற்கண்ணி அவர்களுக்கு வீரவணக்கம்

5

| வீரவணக்கம் |

குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி, குடியாத்தம் நகரம் , தொகுதி கட்சி அலுவலகத்தில்,
தமிழீழப் போராட்ட வரலாற்றில் முதல் பெண் கரும்புலி அங்கயற்கண்ணி அவர்களின் நினைவு நாளான இன்று ,கரும்புலி அங்கயற்கண்ணி அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது .

இப்படிக்கு
பிரியன்
குடியாத்தம் தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை
இணை செயலாளர்
8825533452