கிருஷ்ணகிரி சட்டமன்றத் தொகுதி கலந்தாய்வு

30

கிருஷ்ணகிரி  தொகுதி கிளை மற்றும் நகர கட்டமைப்புகள் குறித்தும் நகரத்தில் உள்ள கழிவுகளை அகற்றுவது குறித்தும், நகரத்தில் முக்கிய இடங்களில் மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகளில் புலிக்கொடி போன்ற 5 தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது.