கன்னியாகுமரி தொகுதி அலுவலக திறப்பு விழா

16

கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற தொகுதிக்கான அலுவலகம் 8/7/2021 அன்று சுசீந்திரம் காக்கமூர் பகுதியில் புதிதாக திறக்கப்பட்டது.